Olimpiada Fizyczna

Stypendia dla uczniów – Czyli jak sfinansować sobie naukę

Czy myślałeś może kiedyś, jak to by było, gdyby płacono Ci za uczenie się? Prawdopodobnie każdy z nas kiedyś miał takie marzenie. Jakkolwiek by się Nam wydawało, że jest to tylko wymysł naszej wyobraźni, to w rzeczywistości faktycznie uczniowie mogą dostać niemałe pieniądze za wyniki w nauce – tak zwane Stypendium. Pozwól, że pokażę Ci drzwi do programów stypendialnych, drzwi które stoją przed Tobą otworem i tylko czekają by przez nie przejść. Ale jak to tak, mogę dostać pieniądze za uczenie się? Tak, jak najbardziej. Okazuje się, że mimo tego, że nasz system szkolnictwa nie jest najwyższej klasy oraz, że praktycznie nie istnieje system nagradzania uczniów, to są organizacje oraz stowarzyszenia, które pragną odmienić los wyróżniających się uczniów i docenić ich za ciężką pracę. Kto w końcu nie lubi zostać docenionym?

Jakie są rodzaje Stypendiów?

Obecnie polscy uczniowie, mogą ubiegać się o kilka typów stypendiów:
  • Stypendium Naukowe
  • Stypendium Sportowe
  • Stypendium Artystyczne
  • Stypendium Socjalne
  • Stypendium Społeczne
Większość stypendiów polega, na tym (jak się zapewne domyślasz), że uczeń w zamian za dobre oceny dostaje środki finansowe, które może przeznaczyć na wybrane cele. Istnieje jednak wiele ciekawych stypendiów, które oferują uczniom bardzo atrakcyjne staże\wyjazdy w ramach za dobre wyniki w nauce bądź za działalność społeczną. Zazwyczaj stypendia są przyznawane przez różne organizacje pozarządowe, jak i przez burmistrzów miast, marszałków województw, a nawet przez premiera lub prezydenta. Z uwagi na specyfikę tego, czym się zajmujemy na co dzień, skupię się głównie, na opisaniu stypendium naukowego. oraz na sposobach w jaki można to stypendium otrzymać, jeżeli ktoś z Was chciałby przeczytać więcej o innych stypendiach, to zapraszam was do następnej sekcji naszego artykułu, gdzie po krótce opisałem każde z pozostałych świadczeń [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Stypendium Naukowe

1.Stypendium Dyrektora/Rektora

Jak zdobyć stypendium w liceum? Ile wynosi stypendium w liceum?

Aby zdobyć stypendium przyznawane przez szkołę, uczeń musi posiadać zachowania co najmniej na poziomie co najmniej dobrym oraz uzyskać średnią na poziomie co najmniej 4.5 – 4.8. Należy zaznaczyć, że wysokość otrzymanych środków zależy zarówno od decyzji Rady Rodziców i Dyrektora, jak i od Twoich osiągnięć edukacyjnych. Znaczy to, że kwota stypendium, rośnie razem z wysokością średniej ocen ucznia, średnia wysokość stypendium dyrektora wynosi jednak do kilkuset złotych.

Jak zdobyć stypendium rektora? Ile wynosi stypendium rektora dla studentów?

Aby uzyskać stypendium rektora**, za wyniki w nauce należy znaleźć się w określonym procencie studentów z najlepszymi wynikami na konkretnym kierunku na uczelni. Najczęściej jest to między 6% a 10% studentów na konkretnym kierunku i roku. Kwota jaką studenci mogą otrzymać, wacha się od kilkuset do 1300zł i jest ona przyznawana miesięcznie przez kolejny rok akademicki.

**Rektor – Osoba zarządzająca uczelnią, najczęściej jeden z jej profesorów


2.Stypendium Burmistrza/Prezydenta dzielnicy

Burmistrzowie miast oraz prezydenci dzielnic, również mogą przyznawać nagrody pieniężne dla najbardziej utalentowanych uczniów ze swojego miasta. Nie ma niestety ogólnych warunków jakie trzeba spełnić aby uzyskać świadczenie. Każde miasto/gmina ma własny regulamin przyznawania stypendiów, zazwyczaj są one przyznawane w dwóch kategoriach:

  • Za osiągnięcia sportowe
  • Za osiągnięcia edukacyjne/naukowe
  • Nagrody dla sportowców są przyznawane najczęściej tym osobom, które mają na swoim koncie takie osiągnięcia, jak mistrzostwo województwa, mistrzostwo Polski itp.
   Żeby jednak uzyskać stypendium naukowe, zazwyczaj należy mieć co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania oraz uzyskać co najmniej średnią 5.40.
  • Aby sprawdzić jakie dokładnie warunki przyznawania stypendium obowiązują w twojej gminie, możesz skorzystać ze specjalnej wyszukiwarki stypendiów, bądź wejść bezpośrednio na stronę Twojego miasta.

Ile wynosi stypendium Burmistrza?

W większości miast i gmin, stypendium burmistrza wynosi około od kilkuset do 2-3 tysięcy zł

3.Stypendium Wojewody

Podobnie sprawa wygląda ze stypendiami przyznawanymi przez województwa, tutaj również nie ma ściśle określonych zasad. Każde województwo określa własne zasady przyznawania stypendium. Może to być zarówno rozpatrywanie wniosków stypendialnych, których wnioskodawcy otrzymali średnią powyżej założonej wartości. jak i otwarty konkurs na najlepszy wniosek.

Korepetycje z fizyki online

Trzeba pamiętać, że im głębiej w struktury samorządowe będziemy iść, tym liczba naszej konkurencji znacząco będzie wzrastać. Konkurencja na tym poziomie jest bardzo wysoka i żeby zostać laureatem programu stypendialnego, trzeba poszczycić się takimi osiągnięciami jak wygrane olimpiady ( w osiągnięciu tego, na pewno pomogą Ci nasze korepetycje) i konkursy naukowe, organizowane zarówno na poziomie wojewódzkim, ogólnopolskim jak i międzynarodowym.

Stypendium Wojewody dla studentów

W przypadku studentów, brane pod uwagę podczas oceniania wniosków są takie osiągnięcia naukowe jak:

 1. Nagrody i wyróżnienia w konkursach
 2. Autorstwo wynalazku lub wzoru użytkowego
 3. Publikacje naukowe oraz udział w projektach naukowo-badawczych
 4. Wystąpienia na konferencjach naukowych
 5. Działalność w kołach naukowych i organizacjach studenckich
 6. Organizacja konferencji naukowych
 7. Praktyki i staże
 8. Ukończone kursy, szkolenia, warsztaty, certyfikaty, współpraca międzynarodowa itp.;

Ile wynosi stypendium wojewody dla uczniów i studentów?


Tak jak pisałem wcześniej każde województwo może wyznaczyć własne zasady przyznawania stypendiów, tyczy się to również jego wysokości oraz częstotliwości przyznawania (jednorazowe lub miesięczne). Na potrzebę tego artykułu odkopałem jednak dla Was, kilka takich konkursów stypendialnych, które mam nadzieję zmobilizują Was do dalszej pracy. Warto wspomnieć, że programy te zazwyczaj dają podobną wysokość środków, uczniom jak i studentom


  1. Rok 2021 – Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowiek. Kwota stypendium prawie 5 tys zł
  2. Rok 2024 –  XVIII edycja jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego. Wysokość nagrody odpowiednio dla I, II oraz III miejsca: 10 tys zł, 7 tys zł, 5 tys zł.
  3. Rok 2023 – Małopolski Program Stypendialny w ramach RPO WM – Kwota dla stypendystów z klas 5 – 8 szkoły podstawowej: 6 tys zł . Kwota przyznawana stypendystom z liceum: 7.3 tys zł.

4.Stypendium Ministra Edukacji i Nauki

Następne na naszej liście jest program stypendialny Ministra Edukacji i Nauki, jest ono przyznawane zarówno uczniom jak i studentom w trzech kategoriach:

  1. Za osiągnięcia naukowe
  2. Za osiągnięcia sportowe
  3. Za osiągnięcia artystyczne

Pozwólcie, że z uwagi na specyfikę tego artykułu skupię się głównie na stypendiach za osiągnięcia naukowe.

Stypendium Ministra Edukacji i Nauki dla uczniów Jak otrzymać? Ile wynosi?


Program stypendialny Ministra Edukacji i Nauki, skupia się na nagradzaniu najwybitniejszych uczniów, którzy mają na swoim koncie takie osiągnięcia jak:

  • Tytuł laureata międzynarodowej olimpiady lub laureata i finalisty olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim lub turnieju;
  • Tytuł laureata konkursu na pracę naukową, organizowanego przez instytucję naukową lub stowarzyszenie naukowe;
  • Najwyższe wyniki w nauce według indywidualnego programu lub toku nauki (uczeń szkoły ponadpodstawowej),

Jeżeli chodzi o kwotę jaką uczniowie mogą dostać z tego programu, to wynosi ona 3000 zł – trochę mało zważywszy na fakt, że kwota ta jest ustalona z góry od 2011 roku, a od tego czasu inflacja i zmiany rynkowe, znacząco osłabiły siłę nabywczą 3000zł.

Stypendium Ministra Edukacji i Nauki dla studentów – Ile wynosi?

Studenci mają powód do radości, ponieważ maksymalna kwota programu stypendialnego Ministra Edukacji i Nauki, wynosi do 17 000 zł i jest ona przyznawana jednorazowo

Jakie są zasady przyznawania stypendium?

Na pewno ważnym warunkiem przyznawania nagrody jest to, że osiągnięcia naukowe wskazywane przez studenta, muszą być związane z odbywanymi studiami na danym kierunku. Dodatkowo we wniosku nie można dopisywać osiągnięć powiązanych z pracą, hobby etc.

Program jest skierowany do najbardziej zaangażowanych naukowo studentów w Polsce, którzy mogą się pochwalić takimi osiągnięciami jak:

  1. Autorstwo lub współautorstwo monografii naukowej lub rozdziału w monografii naukowej.
  2. Autorstwo lub współautorstwo artykułu naukowego opublikowanego w czasopiśmie naukowym lub w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowe
  3. Znaczący udział w projekcie badawczym o wysokim poziomie innowacyjności, realizowanym przez uczelnię, w której student odbywa lub odbywał kształcenie, w tym udział w projekcie badawczym finansowanym w ramach konkursu ogólnopolskiego lub międzynarodowego,
  4. Samodzielne wygłoszenie referatu naukowego dotyczącego badań naukowych

5.Stypendium Prezesa Rady Ministrów

Z perspektywy samego zainteresowanego, to świadczenie jest bardzo podobne co poprzednie, różnice są marginalne i dotyczą głównie sposobu zgłaszania kandydatów. Tutaj kandydata zgłasza samorząd uczniowski do Rady Pedagogicznej, a ona przesyła dalej odpowiednie wnioski. W poprzednim stypendium to Rada z własnej inicjatywy zgłaszała kandydaturę stypendysty.

Oczywiście podczas procesu rekrutacji, komisja konkursowa bardzo przychylnie spogląda na wszelkiego rodzaju konkursy i olimpiady przedmiotowe (takie jak Olimpiada Fizyczna), w których kandydat odniósł sukcesy. Dlatego niezwykle pomocne okazują się tutaj konkursy kuratoryjne oraz inne naukowe osiągnięcia ucznia.

Kwota jaką można otrzymać jednorazowo wynosi 3000 zł

STYPENDIA - GRAFIKA (1)

Jakie Stypendia mogę dostać za naukę fizyki w tym roku?

Z racji tego, że zajmujemy się przede wszystkim Fizyką i nauką fizyki, przygotowaliśmy dla Was zestawienie stypendiów, o które możecie się ubiegać jako laureaci oraz finaliści wszelkiego rodzaju konkursów fizycznych. Warto nadmienić, że My również mamy swój udział w Waszych Stypendiach. Oprócz udzielania korepetycji z Fizyki, przygotowywania do konkursów i szkolenia laureatów najbardziej prestiżowych konkursów fizycznych, pomagamy także swoim uczniom w pozyskiwaniu stypendiów. Pomagamy Wam uzupełniać wnioski i pilnujemy, żebyście złożyli na czas wszystkie potrzebne dokumenty. Najważniejsze jest jednak to, że poprzez nasze korepetycje dajemy Wam niesamowitą okazję, żeby zostać Laureatami najważniejszych konkursów fizycznych. Jeżeli zatem chciałbyś zostać Laureatem konkursów fizycznych, dzięki którym będziesz mógł zdobyć stypendium naukowe – koniecznie zapoznaj się z naszą ofertą korepetycji i przygotowań do Olimpiady Fizycznej

*Lista będzie na bieżąco uzupełniana o nowe stypendia, które nie zostały jeszcze ogłoszone

Wrocław – Studencki Program Stypendialny

Grupa docelowa: Studenci

Kwota: 1000zł/miesiąc dla studentów, 2000zł/miesiąc dla doktorantów

Termin składania wniosków: Październik

Stypendium dla studentów I roku studiów jednolitych magisterskich oraz I stopnia systemu studiów stacjonarnych studiujących na uczelniach publicznych i niepublicznych – laureatów ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych i konkursów.

Kto może ubiegać się o stypendium?
O stypendium może ubiegać się student, który:

 • studiuje na I roku studiów jednolitych magisterskich lub I stopnia w systemie studiów stacjonarnych na uczelniach publicznych i nie publicznych we Wrocławiu;
 • jest laureatem ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej lub innego konkursu uprawniającego do przyjęcia na studia bez postępowania kwalifikacyjnego;
 • nie otrzymał stypendium w ramach Studenckiego Programu Stypendialnego dla laureatów ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych i konkursów.

Zasady przyznawania stypendium dla laureatów olimpiad przedmiotowych
Warunkiem koniecznym ubiegania się o stypendium przez studentów I roku jest spełnienie następujących kryteriów:

 • posiadanie przez studenta tytułu laureata ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej lub konkursu;
 • zakwalifikowanie przez uczelnianą komisję kwalifikacyjną do przyjęcia na studia bez postępowania kwalifikacyjnego.

Stypendium przyznawane jest studentowi jednokrotnie w czasie trwania studiów na okres 9 miesięcy. Zmiana kierunku studiów po przyznaniu stypendium nie uprawnia do ponownego ubiegania się o stypendium.

Więcej Informacji

Stypendium Świat dla Młodych

Grupa docelowa: Uczniowie

Termin składania wniosków: Październik

Głównym celem Fundacji jest działalność na rzecz młodzieży uzdolnionej językowo poprzez coroczne przyznawanie stypendiów „Świat dla Młodych” uczniom z Dolnego Śląska. Stypendia przyznawane są przez niezależną Kapitułę na podstawie analizy indywidualnych osiągnięć uczniów, takich jak wyniki w nauce, udział w olimpiadach i konkursach oraz aktywność na rzecz szkoły, innych osób czy środowiska.

Wszystkich uczniów dolnośląskich szkół średnich serdecznie zapraszamy do skorzystania z szansy otrzymania stypendium „Świat dla Młodych”. Rekrutacja odbywa się w październiku i listopadzie każdego roku. Aby wziąć w niej udział, należy pobrać i zapoznać się ze szczegółowym regulaminem programu oraz wypełnić i wysłać wniosek o przyznanie stypendium „Świat dla Młodych” na adres Fundacji podany we wniosku.

Więcej Informacji

1.Bydgoszcz – Program dla Młodzieży Osiągającej Szczególne Wyniki w Nauce

Grupa docelowa: Studenci

Termin składania wniosków: Październik

Zasady udzielania stypendiów:

 •  o stypendium ubiegać się mogą zameldowani na stałe w Bydgoszczy absolwenci szkół ponadpodstawowych, publicznych i niepublicznych z siedzibą w Bydgoszczy, którzy zdali egzamin maturalny w roku składania wniosku,
 • warunkiem koniecznym do ubiegania się o stypendium jest zdany egzamin maturalny z matematyki w roku zdania matury na poziomie rozszerzonym z wynikiem, co najmniej 60% pkt oraz podjęcie w Bydgoszczy studiów stacjonarnych na uczelniach publicznych lub niepublicznych, na kierunkach:
 1. informatyka,
 2.  informatyka stosowana,
 3. mechatronika,
 4.  teleinformatyka,
 5. elektronika i telekomunikacja,
 6. inżynieria materiałowa,
 7. budownictwo,
 8. fizyka,
 9. inżynieria środowiska,
 10. mechanika i budowa maszyn,
 11.  przetwórstwo tworzyw sztucznych,
 12.  wzornictwo,
 13. architektura,
 14. energetyka,
 15. transport,
 16. elektrotechnika.
 • wnioski o udzielanie stypendiów zgłaszają zainteresowani do 7 października każdego roku w Urzędzie Miasta Bydgoszczy (wzór wniosku stanowi załącznik uchwały Nr LVIII/1224/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 maja 2014 r.),
 • stypendium może być udzielone absolwentowi tylko raz, na okres dziewięciu miesięcy, począwszy od miesiąca października.

Do wniosku o stypendium należy dołączyć następujące dokumenty:

 • potwierdzoną za zgodność z oryginałem w macierzystej szkole kserokopię świadectwa z egzaminu maturalnego, zdanego w roku składania wniosku,
 • zaświadczenie z uczelni o przyjęciu na pierwszy rok studiów,
 • potwierdzenie zameldowania na pobyt stały w Bydgoszczy
 • podpisaną zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawierającą klauzulę informacyjną o zasadach przetwarzania danych osobowych wnioskodawcy

Więcej Informacji

2. Stypendia Naukowe Prezydenta Bydgoszczy

Grupa docelowa: Uczniowie

Czas składania dokumentów: Styczeń

Zgodnie z uchwałą Nr IX/86/95 Rady Miejskiej Bydgoszczy z dnia 1 marca 1995 r. o mecenacie nad kulturą i nauką, zmienioną uchwałą Nr XXX/429/96 Rady Miejskiej Bydgoszczy z dnia 11 września 1996 roku, ustanawia się:

 • dwa Stypendia Prezydenta Miasta dla wybitnych młodych naukowców,
 • dwa Stypendia Prezydenta Miasta dla wyróżniających się studentów.

Prawo zgłaszania kandydatów do stypendiów przysługuje uczelniom wyższym.
Stypendia przyznaje Prezydent Miasta Bydgoszczy na wniosek Kapituły Nagród i Stypendiów Naukowych. Kapitułę powołuje Prezydent Miasta w liczbie dziesięciu osób spośród wybitnych uczonych, w uzgodnieniu z Komisją Kultury i Nauki, na czas trwania kadencji Rady Miasta. Członkostwo w Kapitule jest pełnione honorowo. Zasady powołania oraz tryb działania Kapituły określa Regulamin. Stypendia dla wybitnych młodych naukowców i dla wyróżniających się studentów wręczane są podczas corocznego koncertu organizowanego w kwietniu danego roku, w rocznicę nadania Bydgoszczy praw miejskich.

Więcej Informacji

3. Toruń – stypendia dla studentów

Grupa docelowa: Studenci

Termin składania wniosków: Październik

Stypendia będą przyznawane na zasadach określonych w uchwale nr 218/19 Rady Miasta Torunia z dnia 12 września 2019 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Stypendialnego dla studentów toruńskich uczelni wyższych (Dz. Urz.Woj. Kuj-Pom poz. 4942 w dniu 19 września 2019 r.).

Uchwała określa warunki, na jakich przyznawane będą stypendia na start oraz stypendia naukowe dla studentów toruńskich uczelni wyższych.

O stypendium na start może ubiegać się kandydat spełniający łącznie poniższe warunki:

 • świadectwo ukończenia szkoły otrzymał nie wcześniej niż 24 miesiące przed datą rozpoczęcia studiów;
 • uzyskał na świadectwie ukończenia szkoły średnią ocen nie niższą niż: 4,5 oraz posiada tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej zwalniający z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu bądź 5,0 oraz posiada inne szczególne osiągnięcia wpisane na świadectwie ukończenia szkoły;
 • zamieszkuje w Toruniu;
 • w roku składania wniosku o przyznanie stypendium na start nie ukończył 26 lat.

O stypendium naukowe może ubiegać się student toruńskiej uczelni, jeżeli spełnia łącznie poniższe warunki:

 • zaliczył co najmniej I rok studiów oraz każdy następny w terminie przewidzianym regulaminem uczelni;
  uzyskał w ostatnim roku studiów średnią ocen nie niższą niż 4,5 potwierdzoną przez uczelnię;
 • nie powtarza roku;
 • nie przebywa na urlopie, za wyjątkiem urlopu przysługującego na podstawie regulaminu uczelni w związku z macierzyństwem lub ojcostwem;
 • studia drugiego stopnia podjął nie później, niż w okresie 12 miesięcy od daty zaliczenia studiów pierwszego stopnia;
 • w ostatnim roku lub w ostatnich dwóch latach akademickich przed złożeniem wniosku o stypendium prowadził działalność naukową lub artystyczną mogącą wnieść wkład w rozwój nauki lub sztuki, przy czym za działalność taką uważa się w szczególności: autorstwo lub współautorstwo prac naukowych, innowacyjnych rozwiązań z zakresu dziedzin i dyscyplin naukowych, wynalazku lub wzoru użytkowego, publikacji książkowych, dzieł artystycznych, a także opracowań nieobjętych programem nauczania, udział w pracach naukowo-badawczych, współpracę naukową z innymi ośrodkami akademickimi lub naukowymi;
  zamieszkuje w Toruniu;
 • w roku składania wniosku o przyznanie stypendium naukowego nie ukończył 26 lat.

Więcej Informacji

Lubelska kuźnia talentów

Grupa docelowa: Uczniowie

Kwota:

Termin składania wniosków: 1 – 30 września

Celem projektu „Lubelska kuźnia talentów 2023-2024” jest rozwijanie wiedzy i umiejętności specyficznych, motywowanie i wspieranie rozwoju emocjonalno-społecznego oraz wspieranie twórczego myślenia uczniów zdolnych uczęszczających do szkół zawodowych, znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społecznoekonomicznej. Wsparciem w projekcie objętych zostanie 388, kształcących się w formie dziennej, uczniów i uczennic techników, szkół branżowych I i II stopnia, szkół artystycznych oraz szkół policealnych, którzy zamieszkują lub uczą się w województwie lubelskim (pod warunkiem, że nie pobierają takich świadczeń w innym województwie), wybranych w oparciu o kryteria edukacyjne i społeczno-ekonomiczne takie jak trudna sytuacja materialna ucznia, posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności lub posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego

Więcej Informacji

Stypendia „Lubelskie wspiera uzdolnionych”

Grupa docelowa: Uczniowie

Termin składania wniosków: połowa października

Projekt „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2023-2024” realizowany jest przez Województwo Lubelskie w ramach Działania 10.3 Kształcenie Ogólne, Priorytetu X Lepsza edukacja, programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, dofinansowanego przez Unię Europejską.

Celem projektu „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2023-2024” jest rozwijanie wiedzy i umiejętności specyficznych, motywowanie i wspieranie rozwoju emocjonalno-społecznego oraz wspieranie twórczego myślenia uczniów zdolnych, uczęszczających do szkół podstawowych – 754 uczniów i uczennic klas V-VIII szkół podstawowych oraz klas I-IV liceów ogólnokształcących, którzy zamieszkują lub uczą się w województwie lubelskim (pod warunkiem, że nie pobierają takich świadczeń w innym województwie) z wyłączeniem szkół dla dorosłych, znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej, poprzez wsparcie stypendialne

Więcej Informacji

Stypendium „Lubuscy Zawodowcy”

Grupa docelowa: Uczniowie

Termin składania wniosków: listopad

Kryteria niezbędne do spełnienia, aby uzyskać stypendium to:

 • uczęszczanie w roku szkolnym 2023/2024 do co najmniej II klasy szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe (technikum, szkoła branżowa I stopnia) na terenie województwa lubuskiego;
 • uzyskanie na zakończenie poprzedniego roku nauki (tj. w roku szkolnym 2022/2023) średniej ocen ze wszystkich przedmiotów na poziomie co najmniej 4,75 w technikach oraz na poziomie co najmniej 4,50 w szkołach branżowych I stopnia;
 • uzyskanie na zakończenie poprzedniego roku nauki (tj. w roku szkolnym 2022/2023) średniej ocen z trzech przedmiotów kierunkowych i przedmiotów kierunkowych zawodowych, w tym co najmniej z jednego przedmiotu kierunkowego i z co najmniej jednego przedmiotu kierunkowego zawodowego, na poziomie co najmniej 4,67 w technikach oraz na poziomie co najmniej 4,67 w szkołach branżowych I stopnia;
 • uzyskanie dochodu nieprzekraczającego półtorakrotności minimalnego wynagrodzenia brutto (tj. 5 400,00 zł) przypadającego na członka rodziny ucznia, osiągniętego w roku kalendarzowym poprzedzającym rok złożenia wniosku o przyznanie stypendium;
 • niepobieranie innego stypendium na cele edukacyjne finansowanego lub współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz stypendium naukowego, twórczego lub artystycznego Marszałka Województwa Lubuskiego na mocy uchwały nr XX/290/20 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 24 sierpnia 2020 roku (Dz. Urz. Woj. Lub. poz. 2026).

Uwaga! Stypendium może uzyskać jedynie osoba, która bezwarunkowo spełnia wszystkie kryteria wskazane powyżej.

Więcej Informacji

Stypendium „Lubuskie talenty”

Kryteria niezbędne do spełnienia, aby złożyć wniosek o stypendium:

 • uczęszczanie do szkoły podstawowej lub liceum ogólnokształcącego (publicznego lub niepublicznego o uprawnieniach szkoły publicznej) na terenie województwa lubuskiego;
 • uzyskanie z 3 przedmiotów kierunkowych na zakończenie poprzedniego roku szkolnego średniej ocen na poziomie co najmniej 5,00;
 • uzyskanie na zakończenie poprzedniego roku szkolnego średniej ocen ze wszystkich przedmiotów na poziomie co najmniej 5,00 w Szkole Podstawowej oraz 4,90 w Liceum Ogólnokształcącym;
 • niepobieranie innego stypendium na cele edukacyjne, finansowanego lub współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz stypendium Marszałka Województwa Lubuskiego z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych, ICT, języków obcych na mocy uchwały XX/290/20 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 24 sierpnia 2020 roku w sprawie udzielania stypendiów naukowych twórczych i artystycznych dla uczniów z terenu Województwa Lubuskiego.
 • uzyskanie dochodu nieprzekraczającego półtorakrotności minimalnego wynagrodzenia brutto na członka rodziny ucznia w roku kalendarzowym poprzedzającym rok złożenia wniosku o przyznanie stypendium;

Uwaga! Stypendium może uzyskać jedynie osoba, która bezwarunkowo spełnia wszystkie kryteria wskazane powyżej. Zakłada się przyznanie stypendium dla 222 uczniów (70 dla szkół podstawowych oraz 152 dla uczniów liceów ogólnokształcących). Listy rankingowe, po zatwierdzeniu przez Zarząd Województwa Lubuskiego zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Województwa Lubuskiego.
Dodatkowe punkty można uzyskać, spełniając co najmniej jedno z kryteriów dodatkowych:

 • zdobycie w okresie dwóch lat szkolnych poprzedzających rok szkolny 2023/2024, tytułu laureata i/lub finalisty konkursu z przedmiotów kierunkowych;
 • posiadanie przez ucznia ubiegającego się o stypendium aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;
 • status rodziny wielodzietnej ucznia ubiegającego się o stypendium.

Więcej Informacji

Lubuskie – stypendia motywujące i przedsiębiorcze dla studentów

Grupa docelowa: Studenci

Termin składania wniosków: koniec października

Stypendium motywujące jest przeznaczone dla osób, które rozpoczynają studia stacjonarne I stopnia lub jednolite magisterskie na kierunku technicznym, ekonomicznym, biologiczno-przyrodniczym lub pedagogicznym na specjalności nauczycielskiej.

Stypendia przedsiębiorcze są zaś przeznaczone dla osób, które ukończyły już studia stacjonarne I stopnia w obszarze nauk ścisłych, przyrodniczych, ekonomicznych i technicznych, kontynuują naukę na studiach stacjonarnych II stopnia i rozpoczęły proces zakładania działalności gospodarczej. Stypendium jest przyznawane na rozwój własnego biznesu.

Zakłada się przyznanie stypendium dla 211 uczniów (186 dla uczniów techników oraz 25 dla uczniów szkół branżowych I stopnia).

Więcej Informacji

Jednorazowe stypendia naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego 2024

Nabór do: Luty
Kwota: 1000zł/miesiąc

8 stycznia 2024 roku rozpocznie się nabór wniosków o przyznanie jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego w 2024 roku.

Nabór wniosków trwać będzie do 2 lutego 2024 r.

Więcej Informacji

Stypendia naukowe z Własnego Funduszu Stypendialnego Politechniki Łódzkiej

Grupa docelowa: Studenci

Termin składania wniosków: Listopad

W ramach konkursu zostaną przyznane:

 • stypendia naukowe dla pracowników zmierzających do uzyskania tytułu profesora, stopnia naukowego doktora habilitowanego, stopnia naukowego doktora,
 • stypendia naukowe dla doktorantów zmierzających do uzyskania stopnia naukowego doktora,
 • stypendia za wyniki w nauce dla studentów Politechniki Łódzkiej zmierzających do uzyskania tytułu zawodowego magistra inżyniera, tytułu zawodowego magistra, tytułu zawodowego inżyniera, tytułu zawodowego licencjata.

Więcej Informacji

Stypendium „Młodzi w Łodzi”

Grupa docelowa: Studenci

Kwota: 9-12 tys zł

Termin składania wniosków: Maj – Wrzesień

W ramach stypendium oprócz świadczeń pieniężnych można otrzymać:

 • 14 miejsc w akademikach, w tym w akademiku BASECAMP o wartości 18.900 PLN,
 • bezpłatny najem mieszkania na cały rok akademicki w inwestycji LifeSpot,
 • kurs języka angielskiego,
 • kurs Microsoft z certyfikatem z zakresu Chmury Azure,
 • kurs Transformacja procesów biznesowych,
 • bezpłatny semestr nauki na wybranych studiach w WSB Merito.

Więcej Informacji

Małopolskie Stypendium im. św. Jana Pawła II dla Mistrzów Edukacji

Grupa docelowa: Studenci, Uczniowie

Termin składania wniosków: Październik

UCZNIÓW: klas 5-8 szkoły podstawowej oraz szkół ponadpodstawowych wszystkich typów (techników, liceów, szkół branżowych) i STUDENTÓW PIERWSZEGO ROKU

 • za szczególne osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej,
 • za szczególne osiągnięcia artystyczne,
 • za szczególne osiągnięcia sportowe,
 •  za szczególne osiągnięcia w naukach humanistycznych,
 •  za szczególne osiągnięcia w naukach ścisłych,
 •  za szczególne osiągnięcia w zakresie multidyscyplinarnych osiągnięć.

STUDENTÓW LAT WYŻSZYCH

 •  za szczególne osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej,
 • za szczególne osiągnięcia w zakresie multidyscyplinarnych uzdolnień,
 •  za szczególne osiągnięcia artystyczne,
  za szczególne osiągnięcia sportowe.

Więcej Informacji

Stypendia fundacji CORDARE

Grupa docelowa: Studenci, Uczniowie

Kwota: 2000zł – Uczniowie, 3000zł – Studenci

Więcej Informacji

Sypendium Politechniki Warszawskiej – „Stypendium pod choinkę”

Do programu mogą zostać zgłoszeni studenci Politechniki Warszawskiej, którzy w ostatnich 2 latach:

 • reprezentowali Politechnikę Warszawską w zawodach, konkursach naukowych o zasięgu krajowym i/lub międzynarodowym oraz uzyskali tam miejsca od 1 do 3 lub wyróżnienia,
 • reprezentowali Politechnikę Warszawską w zawodach, konkursach artystycznych, sportowych, innych o zasięgu krajowym i/lub międzynarodowym oraz uzyskali tam miejsca od 1 do 3 lub wyróżnienia,
 • uczestniczyli w projektach, inicjatywach, wydarzeniach promujących Politechnikę Warszawską,
 • aktywnie przyczyniali się do upowszechniania zagadnień naukowych wśród dzieci, młodzieży, dorosłych,
 • angażowali się w akcje społeczne oraz działalność charytatywną.

Dodatkowe punkty będą przyznane za staranne wykonanie prezentacji.

Kandydatury mogą zgłaszać władze Uczelni, dziekani wydziałów oraz samodzielnie w swoim imieniu studenci oraz doktoranci.

Więcej Informacji

Mazowieckie stypendia dla szczególnie uzdolnionych 2023

Grupa docelowa: Uczniowie

Termin składania wniosków: Luty/Marzec

O stypendium mogą ubiegać się uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

 • O przyznanie stypendium mogą ubiegać się uczniowie, którzy spełniają poniższe warunki:
 • a. są mieszkańcami miasta Płocka lub powiatu płockiego,
 • W obecnym roku szkolnym będą posiadali status uczniów klasy 7 lub 8 szkoły
  podstawowej lub uczniów szkoły ponadpodstawowej;
 • W poprzednim roku szkolnym otrzymają świadectwo ze szkoły podstawowej lub
  odpowiednio szkoły ponadpodstawowej z siedzibą na terenie Polski objętej polskim
  systemem edukacji
 • Mają średnią z przedmiotów na świadectwie z roku szkolnego 2022/2023 w zależności
  od rodzaju stypendium i poziomu szkoły 4,0; 4,5; 4,75 lub wyższą (wyliczaną na
  podstawie ocen z przedmiotów wymienionych na świadectwie w obowiązkowych
  zajęciach edukacyjnych i religii/etyki, bez uwzględniania ocen z przedmiotów
  uzupełniających i dodatkowych zajęć edukacyjnych) zgodnie z zasadami określonymi
  w § 6 ust. 1 Regulaminu;
 •  W roku przyznania stypendium nie ukończą 19 lat (w przypadku uczniów szkół
  ponadpodstawowych o czteroletnim programie nauki) lub 20 lat (w przypadku
  uczniów szkół ponadpodstawowych o pięcioletnim programie nauki);

Więcej Informacji

Stypendia Fundacji ORLEN „Mam pasję powyżej średniej”

Grupa docelowa: Uczniowie

Termin składania wniosków: Październik

Kwota: 350zł/miesiąc

Program stypendialny został stworzony z myślą o dzieciach i młodzieży z Płocka i powiatu płockiego, gdzie zlokalizowana jest główna siedziba ORLEN. Stypendystami programu mogą zostać uczniowie klas 7 i 8 szkół podstawowych oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych, którzy mogą pochwalić się nie tylko wysoką średnią ocen, lecz także osiągnięciami sportowymi, naukowymi, aktywnością w wolontariacie czy organizacjach społecznych.

Trwa nabór do edycji 2023/2024
Program jest podzielony na segmenty: naukowy i sportowy. W przypadku stypendium naukowego wymagana średnia ocen dla uczniów szkoły podstawowej wynosi co najmniej 4,75. Dla uczniów szkół ponadpodstawowych co najmniej 4,5. W przypadku stypendium sportowego − 4,0. Pod uwagę brany jest także udział uczniów w wolontariacie, zaangażowanie w działalność organizacji pozarządowych czy aktywność w lokalnym środowisku.

Więcej Informacji

Stypendium Prezydenta Miasta Opola dla studentów 2023

Grupa docelowa: Studenci

Termin składania wniosków: Maj

Kwota: do 1000zł/msc

 • posiadać status studenta studiów pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolitych studiów
  magisterskich uczelni mającej siedzibę na terenie Miasta Opola,
 • ukończyć co najmniej pierwszy rok studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów
  magisterskich,
 • legitymować się wysokimi wynikami w nauce, uprawniającymi do ubiegania się o stypendium
  rektora dla najlepszych studentów na uczelni na której student studiuje, w roku akademickim
  którego dotyczy ogłoszony nabór wniosków do programu stypendialnego,
 • złożyć prawidłowo wypełniony drukiem wniosek o przyznanie stypendium wraz z niezbędnymi
  załącznikami.
 • nie przebywać na urlopie, o którym mowa w art. 85 ust. 1 pkt 3 uoswin

Więcej Informacji

Stypendia Województwa Opolskiego dla studentów

Grupa docelowa: Studenci

Termin składania wniosków: Październik

Kwota: 2000 zł/msc

Samorząd Województwa Opolskiego po raz czwarty proponuje studentom kierunków lekarskich uczelni w całym kraju pomoc stypendialną – kwota 2000 złotych brutto miesięcznie, wypłacana do końca studiów, pomoże w realizacji celów przyszłych lekarzy.

Stypendium może być przyznane studentowi IV, V lub VI roku kształcącym się na kierunku lekarskim, który nie powtarza roku, na który ubiega się o przyznanie stypendium i nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów w okresie, na który ubiega się o przyznanie stypendium. Jednocześnie student zobowiązuje się do odbycia stażu i podjęcia pracy w podmiocie leczniczym na terenie województwa opolskiego, który udziela świadczeń medycznych w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, na czas odpowiadający okresowi pobierania stypendium i zobowiąże się do dokonania wyboru specjalizacji lekarskiej, która jest deficytowa w tym podmiocie leczniczym.

Stypendium przyznawane jest na okres od 9 do 27 miesięcy, tj. na okres 9 miesięcy w każdym roku akademickim przypadającym na łączny okres przyznania stypendium (od dnia 1 października danego roku kalendarzowego do dnia 30 czerwca następnego roku kalendarzowego), nie dłużej jednak niż do dnia zakończenia studiów przez studenta.

Na podstawie doświadczeń z poprzednich edycji zarząd województwa dokonał zmian w zasadach przyznawania stypendiów – zasadniczą zmianą jest możliwość odpracowania stypendium w każdym podmiocie leczniczym na terenie województwa opolskiego, który udziela świadczeń medycznych w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, a nie jak było do tej pory: „w podmiocie leczniczym, dla którego podmiotem tworzącym jest Województwo Opolskie, inna jednostka samorządu terytorialnego na terenie województwa opolskiego, właściwy minister lub Uniwersytet Opolski”. Dodatkową zmianą jest wydłużenie czasu na podjęcie pracy po uzyskaniu pełnego prawa do wykonywania zawodu (z 3 na 10 miesięcy). Zaproponowane rozwiązanie jest korzystne dla studentów w przypadku braku liczby miejsc specjalizacyjnych w trybie rezydentury w naborze jesiennym.

Więcej Informacji

Stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego dla studentów

Grupa docelowa: Studenci

Termin składania wniosków: Październik

O stypendia mogą ubiegać się studenci pierwszego roku studiów, którzy podejmują je po raz pierwszy. Ponadto kandydaci muszą spełniać łącznie następujące warunki:

 • Podjęcie studiów w publicznej lub niepublicznej uczelni znajdującej się na terenie województwa podkarpackiego (studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie
 • Uzyskanie co najmniej 75% punktów z egzaminu maturalnego z jednego z przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, matematyka – zdanego na poziomie rozszerzonym.

Więcej Informacji

Stypendia Województwa Podkarpackiego „Poszerzając horyzonty”

Grupa docelowa: Uczniowie

Termin składania wniosków: Październik

 • Do uczniów i uczennic szkół podstawowych w ramach projektu pn. Poszerzając horyzonty – stypendia sportowe dla uczniów szkół podstawowych – edycja I,
 • Do uczniów i uczennic szkół ponadpodstawowych prowadzących kształcenie ogólne w ramach projektu pn. Poszerzając horyzonty – stypendia naukowe dla licealistów – edycja I,
 • Do uczniów i uczennic szkół ponadpodstawowych prowadzących kształcenie zawodowe w ramach projektu pn. Poszerzając horyzonty – stypendia naukowe dla uczniów szkół zawodowych – edycja I.

Więcej Informacji

Stypendia woj. podlaskiego za szczególne osiągnięcia w nauce

Grupa docelowa: Uczniowie

Kwota: 6000zł

Termin składania wniosków: Październik

O stypendia mogą ubiegać się podlascy uczniowie lub absolwenci szkół ponadpodstawowych, którzy w ubiegłym roku szkolnym oprócz uzyskanej wysokiej średniej ocen, byli laureatami olimpiad i konkursów wiedzy. Do zdobycia jest kwota 6 tys. złotych. Wnioski o przyznanie stypendiów należy składać do 27 października br.

Stypendia mogą otrzymać uczniowie szkoły podstawowej i ponadpodstawowej zamieszkali na terenie województwa podlaskiego, uzyskujący łącznie w roku szkolnym 2022/2023 następujące osiągnięcia:

 • uzyskali średnią ocen na koniec roku szkolnego w szkole podstawowej lub w szkole ponadpodstawowej co najmniej 5.0;
 • byli co najmniej trzykrotnie laureatem konkursu/olimpiady na szczeblu wojewódzkim/ponadwojewódzkim lub co najmniej jednokrotnie laureatem konkursu/olimpiady/turnieju na szczeblu ogólnopolskim/międzynarodowym.

Wniosek o przyznanie stypendium może złożyć osoba, która w poprzednim roku szkolnym była uczniem szkoły. W przypadku uczniów, którzy w momencie składania wniosku są niepełnoletni, wniosek w ich imieniu składa rodzic lub opiekun prawny.

Wiarygodność danych zawartych we wniosku potwierdza dyrektor szkoły, do której w poprzednim roku szkolnym uczęszczał uczeń ubiegający się o stypendium.

Więcej Informacji

Białystok – stypendia dla studentów 2023

Grupa docelowa: Studenci

Termin składania wniosków: Październik

Stypendia przeznaczone są dla osób studiujących na uczelniach wyższych mających siedzibę lub filię w Białymstoku. Mogą się o nie ubiegać studenci studiów I lub II stopnia, albo jednolitych studiów magisterskich. Średnia ocen studenta ubiegającego się o stypendium w roku akademickim bezpośrednio poprzedzającym złożenie wniosku nie może być niższa niż 4,5. Natomiast wiek kandydata – nie wyższy niż 26 lat. Zgodnie z regulaminem stypendium może być przyznane jednej osobie, jeden raz na dwa lata akademickie w ciągu studiów wyższych (I lub II stopnia, albo jednolitych studiów magisterskich). Dlatego też ubiegłoroczni laureaci nie mogą ubiegać się o stypendium w tym roku.

Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego dla studentów

Grupa docelowa: Studenci

Termin składania wniosków: Listopad

Kwota: 500zł/miesiąc

Najlepsi studenci z województwa pomorskiego mogą ubiegać się o stypendium marszałka. Stypendium przeznaczone jest dla wybitnych studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego lub drugiego stopnia, mieszkających w województwie pomorskim, za osiągnięcia naukowe lub artystyczne.

Aby uzyskać stypendium, student powinien posiadać wśród swoich osiągnieć co najmniej dwa z wymienionych:

 • publikacje,
 • wystąpienia,
 • nagrody,
 • projekty

oraz udokumentować średnią ocen (minimum 90% średniej możliwej do uzyskania na danym kierunku).

Środki Samorządu Województwa Pomorskiego umożliwiają wsparcie 38 uzdolnionych studentów. Stypendium w wysokości 500 zł jest przyznawane na okres 9 miesięcy.

Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego

Grupa docelowa: Uczniowie

Kwota: 5000zł

Termin składania wniosków: Lipiec

Wnioski można składać o trzy różne stypendia:

 • Pierwsze stypendium finansowane z budżetu województwa pomorskiego przeznaczone jest dla uczniów pomorskich szkół podstawowych lub ponadpodstawowych, którzy startowali w konkursach, turniejach lub olimpiadach. O stypendium starać się mogą indywidualni finaliści lub laureaci szczebla ogólnopolskiego. Kwota stypendium może wynosić do 3 tys. zł.
 • Adresatem drugiego stypendium, o wysokości do 5 tys. zł, czyli „Pomorskiego programu pomocy stypendialnej – III edycja” są uzdolnione dzieci i młodzież – uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych pobierający naukę na terenie województwa pomorskiego. Starać się o nie mogą uczniowie, którzy na świadectwie za rok szkolny 2022/2023 mają średnią ocen, co najmniej 5,5 (szkoła podstawowa) lub 5,0 (szkoła średnia).
 • Również do 5 tys. zł. mogą otrzymać uczniowie ze szkół zawodowych. W tym przypadku warunkiem jest uzyskanie średniej ocen ze wszystkich przedmiotów zawodowych teoretycznych i praktycznych oraz zajęć praktycznych i praktyk zawodowych – co najmniej 5,40 oraz kształcenie się w zawodzie wpisującym się w Inteligentne Specjalizacje Pomorza.

Stypendium „Śląskie. Inwestujemy w talenty PLUS”

Grupa docelowa: Uczniowie

Termin składania wniosków: Styczeń

Kto może dostać stypendium?

Możesz wziąć udział w projekcie i otrzymać roczne stypendium, jeśli:

 • jesteś uczniem lub uczennicą,
 • uczęszczasz do szkoły ponadpodstawowej:
  • liceum ogólnokształcącego,
  • szkoły technicznej,
  • szkoły branżowej I stopnia,
  • lub szkoły artystycznej,
 • uczysz się w województwie śląskim,
 • dochód w Twojej rodzinie (w przeliczeniu na jednego członka rodziny) za ubiegły rok nie przekroczył kwoty 2 359,00 zł lub 2 674,00 zł (gdy członkiem rodziny jest dziecko do 16 roku życia, legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności, albo dziecko legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym bądź znacznym stopniu niepełnosprawności),
 • Twoja średnia ocen ze wszystkich przedmiotów wynosi minimum:
  • 5,00 (dla klasy 1),
  • 4,75 (dla klas 2-4 w przypadku uczniów liceum ogólnokształcącego oraz szkół artystycznych),
  • 4,75 lub tytuł laureata/finalisty olimpiady/turnieju co najmniej II stopnia (dla klas 2-5 w przypadku uczniów szkół zawodowych)

Więcej Informacji

Fundusz Stypendialny im. bł. ks. Emila Szramka

Grupa docelowa: Uczniowie, Studenci pierwszego roku

Termin składania wniosków: Luty

Stypendium adresowane jest do młodzieży z przedziału wiekowego: VIII klasa szkoły podstawowej – I rok studiów (wniosek mogą więc składać już uczniowie VII klasy). Oprócz tego należy spełnić dwa kryteria: średnia ocen po pierwszym semestrze winna wynosić co najmniej 4,5, zaś dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać 65% najniższego wynagrodzenia netto jest to obecnie kwota – 2094 złotych netto.

Więcej Informacji

Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów 2023

Grupa docelowa: Uczniowie

Kwota: 3800 zł

Termin składania wniosków: Listopad

Projekt jest adresowany do zdolnych uczniów/uczennic liceów ogólnokształcących z terenu województwa świętokrzyskiego, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

Projekt zakłada przyznanie stypendiów dla 640 uzdolnionych uczniów/uczennic.

Każdy/a ze stypendystów/stypendystek zostanie objęty/a przez okres 10 miesięcy pomocą finansową w wys. 380 zł miesięcznie. Wypłata stypendium nastąpi jednorazowo w łącznej kwocie 3 800 zł.

Warunkiem ubiegania się o stypendium jest złożenie wniosku o przyznanie stypendium wraz z załącznikami (m.in. świadectwo ukończenia klasy w poprzednim roku szkolnym, oświadczenie o dochodach i inne).

Więcej Informacji

Stypendia „Talenty Świętokrzyskie” 2023

Grupa docelowa: Uczniowie

Kwota: 3800 zł

Termin składania wniosków: Sierpień

Samorząd Województwa Świętokrzyskiego od wielu lat aktywnie wspiera wybitnie uzdolnionych pod względem naukowym i artystycznym uczniów i studentów, m.in. laureatów ogólnopolskich i międzynarodowych olimpiad, konkursów i turniejów. Szczegółowe zasady udzielania wsparcia dla uczniów zawarto w uchwale nr LIX/732/23 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów Samorządu Województwa Świętokrzyskiego Talenty Świętokrzyskie dla uczniów. Szczegółowe zasady udzielania wsparcia dla studentów zawarte są w uchwale Nr LIX/731/23 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów Samorządu Województwa Świętokrzyskiego Talenty Świętokrzyskie dla studentów.

Zarówno ww. zasady, jak i wzory dokumentów, tj.:

 • Wniosek o przyznanie stypendium Talenty Świętokrzyskie dla uczniów,
 • Wniosek o przyznanie stypendium Talenty Świętokrzyskie dla studentów,
 • Oświadczenie podatnika

oraz inne niezbędne informacje (w tym wykaz konkursów lub innych form współzawodnictwa o charakterze edukacyjnym, naukowym (w tym także w zakresie nauk inżynieryjno – technicznych) lub artystycznym, które uprawniają do ubiegania się o stypendium Talenty Świętokrzyskie) znajdą Państwo na stronie internetowej www.swietokrzyskie.pro w zakładce: Urząd – Departamenty – Departament Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych – Talenty Świętokrzyskie.

Wnioski o przyznanie stypendium Talenty Świętokrzyskie wraz niezbędnymi załącznikami, wypełnione i podpisane, należy przesłać do 31 sierpnia br. drogą pocztową lub doręczyć osobiście

Więcej Informacji

Program stypendialny „KASA DLA ASA”

Grupa docelowa: Uczniowie

Kwota: 1000 zł

Termin składania wniosków: kwiecień

Jednorazowe stypendium w wysokości 1000 zł mogą otrzymać uczennice i uczniowie, którzy:

 • uzyskali średnią ocen nie niższą niż 4,0 ze wszystkich przedmiotów (ogólnych i zawodowych) na zakończenie I semestru roku szkolnego
 • uzyskali ocenę z zachowania nie niższą niż dobra
 • odbyli praktykę zawodową lub staż.

Aby ubiegać się o przyznanie stypendium należy złożyć wniosek składający się z następujących elementów:

 1. czytelnie podpisanego podania o przyznanie stypendium
 2. kwestionariusza osobowego
 3. dokumentów potwierdzających inne wybitne osiągnięcia (w tym przyznane dotychczas wyróżnienia, stypendia naukowe lub nagrody finansowe związane z kształceniem zawodowym lub technicznym)
 4. wskazania miejsca i czasu odbycia praktyk zawodowych lub stażu w semestrze poprzedzającym złożenie wniosku, przy czym jeśli miało ono miejsce u przedsiębiorcy, prowadzącego działalność gospodarczą na obszarze zarządzanym przez W-MSSE S.A. na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej lub decyzji o wsparciu nowej inwestycji (lista przedsiębiorców), ogólna średnia ocen, na potrzeby postępowania w przedmiocie przyznania stypendium, ulega podwyższeniu o 10%
 5. rekomendacji wychowawcy/nauczyciela/instruktora
 6. oświadczenia ucznia lub jego opiekuna prawnego (w przypadku osób małoletnich) o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w celach niezbędnych do procesu stypendialnego oraz o zgodzie na wykorzystanie wizerunku i danych osobowych przez Warmińsko-Mazurską Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A. w celach promocyjno-marketingowych.

Więcej Informacji

Stypendium naukowe im. M. Baumana i Stypendium Marszałka Woj. Warmińsko-Mazurskiego

Grupa docelowa: Studenci

Termin składania wniosków: Październik

Każdy student będący mieszkańcem Województwa Warmińsko-Mazurskiego ma możliwość ubiegania się o stypendium w trakcie nauki. Takim wsparciem jest Stypendium naukowe im. Marka Baumana oraz stypendium Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Stypendium może być przyznane Studentowi, który spełni łącznie następujące warunki:

 • jest mieszkańcem województwa warmińsko-mazurskiego,
 • jest studentem co najmniej II roku studiów pierwszego lub drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich i będzie je kontynuował w roku akademickim, w którym składany jest wniosek,
 • w roku akademickim poprzedzającym rok, w którym składany jest Wniosek
  1. Uzyskał co najmniej dwa osiągnięcia oraz uzyskał Średnią ocen nie mniejszą niż 90% maksymalnej średniej uzyskanej nadanym kierunku w poprzednim roku akademickim.
 1. Stypendium przyznawane jest w następujących dziedzinach nauki/sztuki:
 • nauk społecznych – ekonomia i finanse,
 • nauk ścisłych i przyrodniczych,
 • nauk medycznych i nauk o zdrowiu,
 • nauk inżynieryjno-technicznych,
 • w pozostałych dziedzinach nauki/sztuki, w tym pozostałe dyscypliny nauki w dziedzinie nauk społecznych, które nie zostały wymienione w punkcie 1).

Więcej Informacji

Stypendia naukowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego 2023

Grupa docelowa: Uczniowie, Studenci

Termin składania wniosków: Październik

Stypendium w kategorii „Uczeń” ma charakter szczególnego wyróżnienia za wybitne osiągnięcia, gratyfikującego uczniów, którzy osiągnęli znaczący sukces związany z nauką. Jest przyznawane uczniom uczącym się w szkołach ponadpodstawowych na terenie województwa wielkopolskiego oraz absolwentom tych szkół kończącym naukę w roku składania wniosku. Do składania wniosków o przyznanie stypendium uprawnieni są dyrektorzy szkół lub upoważnione przez nich osoby. Szczegółowe informacje znajdują się w „Regulaminie przyznawania uczniom stypendiów naukowych Marszałka Województwa Wielkopolskiego”.

Stypendium w kategorii „Student” ma charakter szczególnego wyróżnienia za wybitne osiągnięcia gratyfikującego studentów, którzy osiągnęli znaczący sukces związany z nauką. O stypendium mogą ubiegać się studiujący w uczelniach na terenie województwa wielkopolskiego studenci i absolwenci, kończący uczelnię w roku składania wniosku kierunków z dziedziny:

 1. nauk humanistycznych
 2.  nauk inżynieryjno-technicznych
 3. nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 4.  nauk rolniczych
 5.  nauk społecznych
 6.  nauk ścisłych i przyrodniczych
 7. nauk teologicznych
 8.  sztuki.

Więcej Informacji

Stypendia Stowarzyszenia Oświatowego im. Dezyderego Chłapowskiego 2023

Grupa docelowa: Uczniowie, Studenci

– przed podjęciem decyzji o złożeniu wniosku, proszę zapoznać się z regulaminem przyznawania stypendium, który znajdziecie na tej stronie w zakładce stypendia i podzakładce wniosek/regulamin. Ważne, w tym roku regulamin został trochę zmieniony, dlatego, szczególnie osoby które już były naszymi stypendystami w latach poprzednich, powinny zapoznać się ze zmianami.

Składanie wniosku:

– wniosek składamy za pośrednictwem internetu wchodząc na ten adres: http://stypendia-dezyderego.pl 

– młodzież ukraińska składa wniosek, który znajduje się pod tym adresem: https://stypendiadezyderego.cal24.pl

– wniosek online należy złożyć najpóźniej do 11 czerwca (termin przedłużony),

– w tym roku należy, wypełniając wniosek, podać średnią ocen z pierwszego semestru roku szkolnego 2022/2023.

– również, w tym roku, podając średni dochód w rodzinie prosimy podać go za rok 2022

 do 14 czerwca (środa), do godz. 14:00 należy wydrukowaną i podpisaną wersją wniosku wraz z załącznikami, dostarczyć (pocztą lub osobiście) do siedziby Stowarzyszenia. Dostarczenie wniosku osobiście jest możliwe we wtorki i środy w godzinach dyżurów, tj. 12.00 – 14.00. Adres do wysyłki: ul. Bernardyńska 2, 64-000 Kościan (o dotrzymaniu terminu decyduje data stempla pocztowego),

– wysyłając lub dostarczając wypełniony wydrukowany i podpisany wniosek zależy załączyć do niego wszystkie obligatoryjne (obowiązkowe) i fakultatywne (nieobowiązkowe) załączniki,

– Rada Oświatowa rozpatrzy złożone wnioski, zakwalifikuje kandydatów do II etapu postępowania rekrutacyjnego i przeprowadzi ten etap (rozmowy) oraz pisemnie poinformuje kandydatów o wyniku postępowania do 20 czerwca,

– stypendium będzie wypłacane od września 2023  do czerwca 2024,

– wszelkie trudności związane z wypełnieniem wniosku należy wyjaśniać kontaktując się mailowo z mgr inż. Dariuszem Ptaszyńskimdariuszptaszynski177@wp.pl

Informujemy wysokość wypłacanych stypendiów:

– dla uczniów szkół podstawowych wynosi: 250 zł

– uczniów szkół ponadpodstawowych wynosi: 350 zł

W przypadku programów stypendiów pomostowych (na pierwszy rok nauki na studiach), kandydaci z ostatnich klas szkół ponadpodstawowych składają wnioski w terminie zgodnym z ustaleniami instytucji je przyznających (m.in. FEP – Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości). O obowiązujących terminach i procedurach składania wniosków będziemy informować na bieżąco. Prosimy o śledzenie informacji na stronie Stowarzyszenia oraz na Facebooku.

Więcej Informacji

Program Rozwoju EduLiderstwa – Teach for Poland

Grupa docelowa: Uczniowie, Studenci

Termin składania wniosków: Kwiecień

Program Rozwoju EduLiderstwa to dwuletni program rozwojowy dla osób w wieku 22-35 lat posiadających dyplom min. licencjata z takich kierunków jak: matematyka, informatyka, filologia angielska, chemia, biologia, pedagogika (w tym specjalna) lub psychologia.

Program Teach for Poland to szkolenia z ekspertami, mentoring biznesowy, warsztaty, praktyka i integracja o wartości 46 000 zł. Zakres zagadnień jest szeroki: od szkolnej codzienności przez zagadnienia prawne aż po nowoczesne wątki metodyczne, neurodydaktykę, kompetencje medialne i self-care. Stawia na rozwój inteligencji emocjonalnej, na którą zwracają uwagę wiodący pracodawcy.

Więcej Informacji

Stypendia Marszałka województwa zachodniopomorskiego

Grupa docelowa: Studenci

Kwota: 5400zł

Termin składania wniosków: Wrzesień

Rozpoczynasz naukę na zachodniopomorskich uczelniach? Masz szansę na stypendium marszałka. Aby starać się o comiesięczne środki wystarczy wysoka średnia ocen i dobre wyniki maturalne, wysoko punktowane są również osiągnięcia w olimpiadach.

Stypendium ma zachęcić uzdolnioną młodzież do wyboru uczelni w województwie zachodniopomorskim. Program obejmuje maksymalnie 30 nowych osób – absolwentów szkół ponadpodstawowych, którzy zostaną wybrani przez pryzmat kryteriów ewentualnych osiągnięć w olimpiadach przedmiotowych, średnich ocen ze świadectwa ukończenia szkoły oraz średniego wyniku egzaminu maturalnego z przedmiotów podstawowych. 600 zł wsparcia wypłacane będzie od października co miesiąc przez okres 1 roku akademickiego z wyłączeniem okresu wakacyjnego. 

Więcej Informacji

Stypendium Starosty Szczecineckiego

Grupa docelowa: Studenci

Termin składania wniosków: Październik

O stypendium mogą się ubiegać studenci studiów I i II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, studiujący na uczelni publicznej lub niepublicznej, w systemie stacjonarnym lub niestacjonarnym, którzy spełnili łącznie następujące warunki:

– uzyskali w roku akademickim poprzedzającym rok przyznania stypendium średnią ocen przekraczającą 4,6,

– uzyskali pozytywne oceny ze wszystkich egzaminów (w przypadku gdy przedmiot kończy się egzaminem) i zaliczeń (w przypadku, gdy przedmiot w danym roku nie jest objęty egzaminem),

– zamieszkują na terenie powiatu szczecineckiego. Przy przyznawaniu stypendium będą brane również pod uwagę dodatkowe osiągnięcia, w szczególności: uczestnictwo w pracach zespołów badawczych lub realizacja własnych badań, publikacje w wydawnictwach książkowych i czasopismach specjalistycznych, zaangażowanie w pracę organizacji studenckich, fundacji i stowarzyszeń, wysokie wyniki sportowe w indywidualnych lub zespołowych dyscyplinach sportowych, nagrody i wyróżnienia w konkursach regionalnych, ponadregionalnych lub międzynarodowych, wystąpienia w ramach sympozjów i konferencji.

Do wniosku (złożonego wg wzoru) należy dołączyć następujące dokumenty:

– zaświadczenie z dziekanatu uczelni potwierdzające uzyskaną przez studenta średnią ocen za poprzedni rok akademicki ;

– elektroniczny wykaz ocen z poszczególnych przedmiotów za poprzedni rok akademicki potwierdzony za zgodność z oryginałem przez dziekana wydziału uczelni wyższej;

– uwierzytelnione (za zgodność z oryginałem) kserokopie dokumentów potwierdzających dodatkowe osiągnięcia w poprzednim roku;

– oświadczenie o zamieszkaniu na terenie powiatu szczecineckiego.

Więcej Informacji

Pozostałe Stypendia


Stypendia Sportowe i Artystyczne

Stypendia Sportowe oraz Artystyczne są przyznawane na bardzo podobnych warunkach, co stypendia naukowe. Warto dodać, że również sama kwota stypendium jest bardzo zbliżona. Najczęściej zdarza się tak, że ogłoszenia o naborze do świadczeń naukowych, sportowych oraz artystycznych, są ogłaszane jednocześnie.

Co trzeba zrobić aby otrzymać stypendium sportowe?

Na każdym poziomie, będzie trzeba posiadać co raz to większe osiągnięcia. Jednak zaczynając od stypendium dyrektora mogą już wystarczyć osiągnięcia odniesione na poziomie wojewódzkim.

Stypendium Socjalne

Stypendia socjalne są przyznawane uczniom z niezamężnych domów, osiągających dobre wyniki w nauce. Aby ubiegać się o świadczenie, kandydat musi uzyskać wysoką średnią ocen – powyżej 4.6. Musi również wykazać, że w jego rodzinie, zarobki nie są większe niż określona w regulaminie kwota na osobę mieszkającą w gospodarstwie domowym. Takie świadczenia mogą przyznawać zarówno dyrektorzy jak i rektorzy uczelni, przyznają je także inne organizacje

Stypendium Społeczne

Stypendium społeczne finansują różnego rodzaju fundacje oraz stowarzyszenia. Celem tego świadczenia, jest docenienie i wsparcie przedsiębiorczych oraz aktywnych na rzecz społeczeństwa obywateli. W przypadku tych stypendiów nie ma ogólnych zasad ich zdobywania. Jednakże można wskazać rzeczy i aktywności, które na pewno zwiększą wasze szanse w uzyskaniu stypendium

  • Bycie członkiem szkolnego samorządu

  • Bycie członkiem młodzieżowego sejmiku wojewódzkiego

  • Angażowanie się i organizowanie wydarzeń na rzecz potrzebujących i swojego środowiska

Na zakończenie

Jak zapewne widzicie, istnieje na prawdę dużo stypendiów, które tylko czekają aby się po nie zgłosić. Z doświadczenia wiemy, że czasem trudno wykonać jest ten pierwszy krok, dlatego my jako Fizyka Olimpijska, pomagamy naszym uczniom w wypełnianiu oraz składaniu wniosków stypendialnych. Mamy szczęście pracować z naprawdę uzdolnionymi uczniami, którzy osiągają znakomite wyniki, zarówno w dziedzinie fizyki jak i w pozostałych dziedzinach nauki. Wielu z nich właśnie dzięki naszej kompleksowej pomocy zdobyło wymarzony tytuł LAUREATA Z OLIMPIADY FIZYCZNEJ . Dlatego, jeżeli i Ty marzysz o tytule laureata oraz żeby odebrać stypendium za wyniki w nauce, zapoznaj się z naszą ofertą korepetycji przygotowujących do najbardziej cenionych konkursów fizycznych w polsce

Dziękuję Ci za przeczytanie tego artykułu, mam nadzieję, że pomoże on Ci wybrać stypendium o jakie spróbujesz zawalczyć. Mam nadzieję, że nasze inne artykuły również Cię zainteresują. Możesz z nich dowiedzieć się więcej, zarówno o maturze jak i o Olimpiadzie Fizycznej, bądź konkursie o Diamentowy Indeks AGH.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments